Γεωθερμία είναι η εκμετάλλευση της θερμότητας του εδάφους αλλά και των υδάτων, επιφανειακών ή υπογείων. Ανάλογα με την θερμοκρασία που έχει το έδαφος ή το ρευστό έχουμε την αβαθή γεωθερμία ή το γεωθερμικό πεδίο. Ανάλογα με την κατηγορία προσδιορίζεται ο τύπος και καθορίζεται η μορφή, οι εφαρμογές και τα δικαιώματα αξιοποίησής της.

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που βρίσκεται , κάτω από την επιφάνεια της γης και οφείλεται στη σταθερή θερμοκρασία του υπεδάφους σε βάθη από 2 έως 100 μέτρα όλο τον χρόνο και κυμαίνεται περίπου από 14 έως 18 βαθμών Κελσίου στην Ελλάδα. Η εκμετάλλευση της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ υπεδάφους και επιφάνειας (αβαθής γεωθερμική ενέργεια) επιτυγχάνεται με την χρήση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ και ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ εντός του υπεδάφους έτσι ώστε να θερμάνουμε χώρους τον χειμώνα και να τους ψύξουμε το καλοκαίρι. Η γεωθερμική ενέργεια είναι σταθερή όλον τον χρόνο και δεν εξαρτάται από τις εποχές είναι ανεξάντλητη, φυσικά καθαρή και δωρεάν.

Η χρήση γεωθερμίας προσμετράτε στην ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου σύμφωνα με τον κανονισμό για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

αντλία θερμότητας

Η χρήση της ηλιακής ενεργείας που βρίσκεται αποθηκευμένη στην γη, στα υπόγεια ύδατα καθώς και στον αέρα είναι μια σημαντική συμβολή στην περιβαλλοντική προστασία. Επιπλέον, αντί να πληρώνετε υψηλούς λογαριασμούς εξαιτίας της χρήσης καυσίμων για θέρμανση θα χρησιμοποιείτε μία ανεξάντλητη δωρεάν πηγή ενέργειας: μόνο μία αντλία θερμότητας μπορεί να προσφέρει αυτά τα πλεονεκτήματα. Δεν θα υπάρχουν ρυπογόνες εκπομπές καθώς οι αντλίες θερμότητας ανακτούν το 75% της ενέργειας που απαιτείται για θέρμανση και ζεστό νερό από την ηλιακή ενέργεια- ακόμα και χωρίς ηλιοφάνεια. Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από ηλεκτρική ενέργεια.

 

Πλεονεκτήματα ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

  • Μειώνουν τη δαπάνη για θέρμανση αλλά και κλιματισμό από 25%-75%.
  • Αυξάνουν την αξία του κτιρίου σας,
  • Αξιοποιούν τη σταθερή θερμοκρασία του υπεδάφους και παρέχουν αποδοτική θέρμανση, κλιματισμό και ζεστό νερό χρήσης. με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
  • Μειώνουν τις εκπομπές CO2.
  • Προστατεύουν το περιβάλλον.

 Γεωθερμικές αντλίες κλειστού κυκλώματος

Σύστημα γεωθερμίας

Πηγή θερμότητας το έδαφος – οριζόντια τοποθέτηση:

Σε βάθος περίπου 1,5 m τοποθετείται το σύστημα των γεωεναλλακτών οριζόντια στο έδαφος του κήπου σας και έτσι απορροφά την θερμότητα που περικλείεται στο έδαφος

 

 

 

Σύστημα γεωθερμίας

Πηγή θερμότητας το έδαφος-γεώτρηση:

Ο γεωεναλλάκτης τοποθετείται κάθετα στο έδαφος και έτσι απαιτεί πολύ λίγο χώρο

 

 

 

 

 

 Γεωθερμικές αντλίες ανοιχτού κυκλώματος

Σύστημα γεωθερμίας

Πηγή θερμότητας τα υπόγεια ύδατα:

Εφόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες για αυτή τη τεχνολογία, η χρήση των υπογείων υδάτων μέσω πηγαδιού άντλησης και επιστροφής είναι υψηλής απόδοσης.


Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να πάρετε άμεσα μια εκτίμηση κόστους.


Share