Ενανθράκωση είναι το φαινόμενο κατά το όποιο το υδροξείδιο του ασβεστίου, που περιέχεται στο σκυρόδεμα μετατρέπετε σε ανθρακικό ασβέστιο (Ca(OH)2 + CO2 + H2O → CaCO3 + 2H2O).

Το υπεροξείδιο του ασβεστίου καθώς και άλλα υδροξείδια δημιουργούν ένα αλκαλικό περιβάλλον το εσωτερικό του σκυροδέματος το όποιο δρα ως «στρώμα» προστασίας κατά της διάβρωσης του οπλισμού επιβραδύνοντας την.

Η μετατροπή του υπεροξειδίου του ασβεστίου σε ανθρακικό ασβέστιο μειώνει σταδιακά την αλκαλικότητα του σκυροδέματος και ευνοεί του παράγοντες που διαβρώνουν τον οπλισμό.

Τα σημάδια της ενανθράκωσης είναι η μικρές ρωγμές που εμφανίζονται κατά την διάβροχη του σκυροδέματος.

Ο έλεγχος του σκυροδέματος γίνετε με τον ψεκασμό φαινολοφθαλεΐνης σε φρεσκοθραυσμένες επιφάνειες και οτο τον χρωματισμό της επιφάνειας καταλαβαίνουμε την κατάσταση του σκυροδέματος. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν έλεγχο του pHτου σκυροδέματος, το υγείες σκυρόδεμα έχει pΗ 12.5, το pH στο ξεκίνημα της ενανθράκωσης είναι 9 , ενώ όταν είναι πλήρως ενανθρακωμένο το pHείναι 8.

Μέθοδος αποκατάστασης

  • Απομάκρυνση του ενανθρακωμένου σκυροδέματος έως ότου βρούμε υγιές σκυρόδεμα και να αποκαλυφθεί ο διαβρωμένος οπλισμός.
  • Επιμελής αφαίρεση της σκουριάς από την επιφάνεια του οπλισμού.
  • Εφαρμογή εποξειδικής αντιοξειδωτικής στρώσης. Για την προστασία του οπλισμού.
  • Πλήρωση του κενού με χονδρόκοκκο κονίαμα
  • Δημιουργία φράγματος ενανθράκωσης με την επάλειψη ειδικών υλικών.

Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να πάρετε άμεσα μια εκτίμηση κόστους.


Share