μόνωση υπογείου

1.Όριο εσκαφής
2.Τοιχείο
3.Δάπεδο
4.STAR PTF 40
5.STAR PTF 40
6.Μπάζωμα με χώμα
7.Πεδιλοδοκός
8.Σκυρόδεμα εργασίας
9.Χώμα

 

Οι υπόγειοι χώροι των κατασκευών, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, απαιτούν αποτελεσματική στεγάνωση έναντι υγρασίας και νερού. Όταν η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα στο έδαφος, γύρω από τον υπόγειο χώρο, βρίσκεται άνωθεν της στάθμης του δαπέδου του υπογείου, τότε απαιτείται η διαμόρφωση του υπόγειου χώρου ως στεγανή λεκάνη, η οποία θα βρίσκεται μόνιμα μέσα στο νερό και η οποία θα υφίσταται μόνιμη υδροστατική πίεση.

  • Να στεγανώνει αποτελεσματικά, ακόμη και σε συνθήκες υψηλής υδροστατικής πίεσης.
  • Να έχει διάρκεια στο χρόνο, διότι πιθανή βλάβη της έχει ως συνέπεια το άμεσο πλημμύρισμα του υπόγειου χώρου και η επισκευή ή η επαναδημιουργία της απαιτεί σημαντικό κόπο και κόστος.

Για τη στεγάνωση επιλέγεται η χρήση επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος, το οποίο έχει το ιδιαίτερο πλεονέκτημα να μπορεί να εφαρμοσθεί εσωτερικά στα τοιχία και το δάπεδο του υπογείου, καθώς έχει ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα και αντέχει στις αρνητικές πιέσεις του νερού.

Η στεγανωτική στρώση:

  • Δημιουργεί μία ισχυρή, κλειστή και ενιαία στεγανολεκάνη σε όλο τον υπόγειο χώρο. Η εφαρμογή της μπορεί να γίνει τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε υφιστάμενες, όταν τεθεί θέμα στεγάνωσής τους εκ των υστέρων.
  • Έχει ικανότητα διαπνοής και εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και χρηστικότητα του χώρου του υπογείου.
  • Έχει διάρκεια στο χρόνο λόγω του ότι το υλικό είναι ανόργανο.

Εάν πρόκειται για νέα κατασκευή, κατά τη σκυροδέτηση των δομικών στοιχείων του υπογείου, συνιστάται η προσθήκη στο σκυρόδεμα του πρόσμικτου ρευστοποιητή-στεγανωτικού μάζας PLASTIPROOF, σε αναλογία 0,2-0,5% επί του βάρους του τσιμέντου.

Share