ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ

1.Οπλισμένο σκυρόδεμα
2.Υλικό Ρύσεων
3.EXTRALAC PRIMER
4.MULTIGUM PTF 40
5.Θερμομονωτικό υλικό
6.Γεωύφασμα
7.Χαλίκι

 


ΕΠΑΝΑΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ

ΕΠΑΝΑΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ

1.Υπάρχουσα στεγάνωση με ή χωρίς υγρομόνωση
2.EXTRALAC PRIMER
3.STAR VFF 30
4.STAR PMF 45

 

 

 


ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ

1.Οπλισμένο σκυρόδεμα
2.ROOFLEX
3.Θερμομονωτικό υλικό
4.Ξύλινος σκελετός
5.Κεραμίδια

 


ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ROOF GARDEN

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ROOF GARDEN

1.Οπλισμένο σκυρόδεμα
2.EXTRALAC PRIMER
3.STAR PTF 40
4.MULTIGUM GARDEN
5.Γεωύφασμα
6.Στρώση πλυμένου χαλικού, πάχους 20-40mm
7.Γεωύφασμα
8.Στρώση κηπευτικού χώματος

 


ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ

1.Οπλισμένο σκυρόδεμα
2.EXTRACOAT (Φράγμα υδρατμών)
3.Θερμομονωτικό υλικό
4.Υλικό Ρύσεων
5.EXTRALAC PRIMER
6.MULTIGUM PTF 40
7.Λάσπη
8.Πλάκες

 


ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΜΗ ΒΑΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΜΗ ΒΑΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ

1.Οπλισμένο σκυρόδεμα
2.EXTRACOAT (Φράγμα υδρατμών)
3.Θερμομονωτικό υλικό
4.Υλικό Ρύσεων
5.EXTRALAC PRIMER
6.STAR VFF 30 (μερική επικόλληση)
7.MULTIGUM PMF 45 (ολική επικόλληση)

 


ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΟΡΟΦΗΣ

1.Μεταλλική Στέγη
2.Θερμομονωτικό υλικό
3.PALLADIEN VFF 30
4.Βίδες και μεταλλικά στηρίγματα
5.Ασφαλτόκολλα
6.PALLADIEN PMF 45

 

 


ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ

1.Οπλισμένο σκυρόδεμα
2.EXTRALAC PRIMER
3.PALLADIEN PFGEO 45
4.Ασφαλτοτάπητας

 

Share