Η MONOISO αναλαμβάνει την συντήρηση του κτηρίου σας χρησιμοποιώντας τσιμεντοειδή διεισδυτικά επαλειπτικά, τα οποία εισχωρούν στα τριχοειδή και τους πόρους του σκυροδέματος και παρέχουν στεγανοποίηση σε βάθος και τσιμεντοειδή επιχρίσματα και κονιάματα που λειτουργούν ως φράγματα υγρασίας.Επιπλέον της στεγανωτικής τους δράσης τα υλικά μας προστατεύουν ως ένα βαθμό το σκυρόδεμα από ενανθράκωση καθώς και από τη χημική επίδραση θειικών, νιτρικών και ιόντων χλωρίου.

Οι λύσεις που προσφέρουμε:

 • Στεγανοποίηση σκυροδέματος
 • Προστασία σκυροδέματος
 • Επισκευή σκυροδέματος
 • Αγκυρώσεις
 • Στεγανοποίηση αρμών σκυροδέματος
 • Ανακαίνιση παλαιών κτηρίων

Αναλαμβάνουμε:

 • Παλαιές και νέες κατασκευές
 • Ανακαίνιση παλαιών κτηρίων
 • Δεξαμενές πόσιμου νερού, Σταθμοί επεξεργασίας νερού
 • Βιολογικοί καθαρισμοί και αποχετευτικά δίκτυα
 • Φράγματα και άλλα υδραυλικά έργα
 • Προστασία στοιχείων σκυροδέματος

Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να πάρετε άμεσα μια εκτίμηση κόστους.


Share