Οι υπόγειοι χώροι των κτιρίων, συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα στεγάνωσης, εφόσον τις περισσότερες φορές δεν παρέχετε εξαρχής η κατάλληλη μέριμνα για τη μόνωση τους κατά την κατασκευή τους . Αυτό τα καθιστά «ευάλωτα» σε οποιαδήποτε αυξομείωση της θερμοκρασίας, καθώς και στην παρουσία υγρασίας ή νερού. Η στεγάνωση τους αποτελεί απαραίτητο κριτήριο για τη δημιουργία ιδανικών συνθηκών υγιεινής, αλλά και για τη διατήρηση των δομικών τους στοιχείων για αρκετά μεγάλα  χρονικά διαστήματα δίχως συντήρηση.

 Συνέπειες μιας ελλιπούς μόνωσης υπογείου:

 • Υγρασία και μούχλα στους τοίχους
 • Φουσκώματα σοβάδων
 • Χαμηλές θερμοκρασίες στο χώρο του υπογείου που επηρεάζουν το υπόλοιπο σπίτι
 • Κακή ποιότητα αέρα λόγω ελλιπούς μόνωσης

Το νερό ή η υγρασία εισχωρεί κυρίως μέσω κατασκευαστικών αρμών ή ρωγμών. Επιπλέον η συμπύκνωση των υδρατμών, που εμφανίζεται συνήθως κατά τους ψυχρότερους μήνες, προκύπτει από την έλλειψη θερμομόνωσης των δομικών στοιχείων. Η μεγάλη συγκέντρωση υδρατμών προκαλεί βλάβες τόσο στα φινιρίσματα των υπογείων χώρων όσο και στα ανώτερα επίπεδα των οικοδομών ανεβάζοντας την εσωτερική σχετική υγρασία.

Οι υπόγειοι χώροι των κατασκευών απαιτούν αποτελεσματική στεγάνωση έναντι της υγρασίας και του νερού, πόσο μάλλον όταν χρησιμοποιούνται. Πριν επιλεγεί  οποιαδήποτε στεγανωτική μέθοδο, κάλο θα ήταν να γίνει απομάκρυνση του νερού από τις επιφάνειες των δομικών στοιχείων του κτιρίου με δημιουργία κατάλληλων κλίσεων στην περιφέρεια του εδάφους γύρω από το οικοδόμημα.

Πλεονεκτήματα μόνωσης:

 • Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την υγρασία ή το νερό.
 • Παρέχει άριστη θερμομονωτική κάλυψη
 • Προσφέρει διάρκεια στο χρόνο, ιδιαίτερα λόγω της συνεχούς επαφής της με το έδαφος.
 • Παρέχει υψηλή αντίσταση στην εισχώρηση υδρατμών αλλά και στις μηχανικές καταπονήσεις
 • Δεν επηρεάζεται από οξέα και βάσεις

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Κάθε κατασκευή «πάσχει» στο σημείο ένωσης της υπέργειας κατασκευής με την υπόγεια κατασκευή. Για αυτό το λόγο συνήθως συνίσταται η εξωτερική στεγανοποίηση των υπογείων. Μονό σε δυσπρόσιτα (έρχονται σε επαφή µε τα όρια του οικοπέδου)υπόγεια, όπου δεν είναι εφικτή η εξωτερική στεγανοποίηση, εφαρμόζεται η μόνωση εσωτερικά του υπογείου.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ- ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

 

 • Προηγείται καλός καθαρισµός με απομάκρυνση σαθρών σημείων µε μηχανικά μέσα, καθώς και τυχόν υπολοίπων από τον ξυλότυπο.
 • Εγκοπή των προεξεχόντων σιδηρών οπλισμών σε απόσταση 1-2 εντός του τοιχίου. Τα σημεία αυτά διευρύνονται µε ηλεκτρική σφύρα, δημιουργώντας μικρές κοιλότητες.
 • Αφαίρεση των τρυπόξυλων. Τα κενά τους σφραγίζονται µε γαρµπιλόδεµα ή τσιμεντοκονίαμα, σε απόσταση έως 3 εκ. από το επίπεδο της εσωτερικής επιφάνειας του τοιχίου, αφήνοντας µε αυτό τον τρόπο κοιλότητα η οποία θα σφραγισθεί µε ταχύπηκτο υδραυλικό στεγανωτικό υλικό VANDEX PLUG.
 • Όπου υπάρχει αρµός διακοπής σκυροδέματος, µε την βοήθεια μηχανικού μέσου, δημιουργείται εσοχή διαστάσεων περίπου 2,5 x 2,5cm, η οποία έπειτα θα σφραγισθεί µε VANDEX PLUG (ταχύπηκτο στεγανωτικό τσιμεντοειδές) ή VANDEX UNIMORTAR (στεγνωτικός σοβάς).
 • Υδροβολή της επιφάνειας για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση σκόνης, λαδιών, ξυλοτύπων κλπ. Σε περίπτωση απουσίας της υδροβολής, γίνεται πολύ καλό πλύσιµο του τοιχίου µε συρµατόβουρτσα.
 • Επάλειψη της επιφάνειας µε ασφαλτικό βερνίκι.
 • Διάστρωση και επικόλληση της στεγανωτικής μεμβράνης τύπου SBS βάρους 4kg/m2 στα σημεία που παρατηρείται έντονη καταπόνηση και στα σημεία των κατακόρυφων στηθαίων.
 • Διάστρωση και επικόλληση της στεγανωτικής μεμβράνης τύπου SBS  βάρους 5kg/m2.
 • Η αλληλοεπικάλυψη των στεγανωτικών φύλλων της ελαστομερούς μεμβράνης θα γίνεται κατά 10cm.
 • Συγκόλληση της μεμβράνης με το υπόστρωμα επιτυγχάνεται με χρήση φλόγιστρου προπανίου. Η θερμοκρασία συγκολλήσεως είναι τέτοια, ώστε στο άκρο της αλληλοεπικάλυψης της μεμβράνης να εμφανίζεται συντηγμένο υλικό.
 • Οι κατά πλάτος του ρολού επικαλύψεις (πλάτος περίπου 15cm), δεν πρέπει να συμπίπτουν ώστε να εμφανίζονται τέσσερις γωνιές στο ίδιο σημείο. Για τον λόγο αυτό η κάθε σειρά ξεκινά με εναλλαγή διαφορετικού μήκους μεμβράνης.
 • Εφαρμογή λάμας
 • Φραγή υγρασίας στον αρμοτοιχείου – πλάκας δαπέδου υπογείου και σε κατασκευαστικούς αρµούς
 • Για τη φραγή της υγρασίας που μπορεί να εισχωρήσει από αρμό διακοπής σκυροδέματος ή από του αρμοτοιχείου – πλάκας δαπέδου υπογείου, χρησιμοποιείται υδρο-διαστελλόμενο μπετονιτικό κορδόνι διαστάσεων 20 mm x 25 mm, το οποίο καρφώνεται κατά μήκος του αρμού.
 • Για την προστασία της στεγανωτικής στρώσης, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση αποστραγγιστικής και συγχρόνως προστατευτικής μεμβράνης –αυγουλιέρα που παρέχει αποτελεσματική στεγάνωση με  ικανότητα διαπνοής, που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και χρηστικότητα του υπογείου.

ΥΛΙΚΑ

Τα σημεία όπου θα σφραγισθούν µε VANDEX PLUG διαβρέχονται ελαφρά και στη συνέχεια γίνεται η εφαρμογή του υλικού. Αναμιγνύεται µόνο µε νερό, το οποίο προστίθεται γρήγορα στο μίγμα και αναδεύεται επί 15 δευτερόλεπτα. Η ποσότητα νερού στο VANDEX PLUG καθορίζει και τον χρόνο σκλήρυνσης του μίγματος. Για τους λόγους αυτούς το μίγμα φτιάχνεται σε μικρές ποσότητες σταδιακά

Η μεμβράνης είναι ελαστομερούς βάσεως(SBS), φέρει πολυεστερικό εσωτερικό οπλισμό και είναι επικαλυμμένη από την άνω πλευρά με ορυκτές ψηφίδες λευκού χρώματος ενώ από την κάτω με φιλμ πολυαιθυλενίου.

Share