Γιατί φυτεμένο δώμα;

Design + Πράσινο + Εξοικονόμηση Ενέργειας + Καλύτερη ποιότητα ζωής.

Όλα αυτά μπορούμε να τα αποκτήσουμε με τη δημιουργία «πράσινης στέγης» στο σπίτι μας.
Ένα φυτεμένο δώμα βοηθάει στην εξοικονόμηση ενέργειας στο κτήριο και κατακρατεί το βρόχινο νερό, με αποτέλεσμα την αποφόρτιση του αστικού δικτύου απορροής υδάτων, ειδικά σε ραγδαίες καταιγίδες. Επίσης, λειτουργεί ως φίλτρο απομόνωσης του ήχου και συγκράτησης πολλών επιβλαβών συστατικών του αέρα.
Τα φυτά, με τις συνθήκες που δημιουργούν στην επιφάνεια ενός δώματος, αποτρέπουν την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών στο αστικό περιβάλλον και εμπλουτίζουν την ατμόσφαιρα με οξυγόνο, βελτιώνοντας την ποιότητα της. Τέλος με την κατασκευή κήπων στα δώματα δημιουργούμε φυσικό καταφύγιο για την τοπική χλωρίδα και πανίδα, αυξάνοντας παράλληλα την εμπορική αξία του ακινήτου μας.

 

Τύποι φυτεμένων δωμάτων

Ανάλογα με τη χρήση του κήπου, την ικανότητα της φέρουσας κατασκευής να δεχθεί τα πρόσθετα φορτία, τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, τη θέση του κήπου και τις απαιτήσης του σε νερό και συντήρηση, διακρίνονται δύο βασικοί τύποι φύτευσης: ο Εκτατικός και ο Εντατικός.

 

Αντιριζικές Στεγανωτικές Μεμβράνες

Η ανθεκτική και ποιοτική στεγάνωση είναι νευραλγικό σημείο για την επιτυχία ενός φυτεμένου δώματος. Οι αντιριζικές στεγανωτικές μεμβράνες αποτελούνται από τροποποιημένη άσφλτο, φέρουν ως εσωτερικό οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα υψηλών μηχανικών αντοχών και έχουν άνω και κάτω επικάλυψη φίλμ πολυαιθυλενίου. Εμπεριέχουν στην μάζα τους ειδικό αντιριζικό πρόσθετο για προστασία από την διάτρηση των ριζικών συστημάτων. Είναι ιδανικές για την στεγάνωση ενός φυτεμένου δώματος γιατί είναι εύκαμπτες και παραλαμβάνουν πολύ εύκολα τις ιδιομορφίες του υποστρώματος συγκριτικά με τις πολυμερείς μεμβράνες που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό. Επίσης έχουν ιδιαίτερη επιτυχία στις ενώσεις τους γιατί τήκονται στα άκρα τους και γίνονται ένα σώμα, πράγμα που εγγυάται τη στεγανότητα όλης της επιφάνειας. Έχουν πολύ καλύτερη σχέση τιμής προς απόδοση. Όταν οι ασφαλτικές μεμβράνες είναι προστατευμένες από υπερκείμενα στρώματα (π.χ. χώμα, βατότητα, μονωτικά υλικά κ.λ.π.) τότε μπορούν για 40 χρόνια να εγγυηθούν στεγανότητα στην κατασκευή.

 

Σύστημα Εκτατικού τύπου

Πυρήνας του συστήματος αυτού είναι η ασφαλτική αντιριζική στεγανωτική μεμβράνη και η αποστραγγιστική μεμβράνη. Η αντιριζική μεμβράνη προστατεύει το σύστημα απο τη διάτρηση των ριζικών συστημάτων και παράλληλα το στεγανοποιεί. Η πολυστρωματική αποστραγγιστική μεμβράνη εξασφαλίζει ταχεία αποστράγγιση του πλεονάζοντος νερού και προστατεύει την αντιριζική μεμβράνη από μηχανικές καταπονήσεις. Επιπλέον εντός των κωνοειδών της προεξοχών ύψους 11 mm) αποθηκεύει ικανή ποσότητα νερού (1,60 lt/m2 ) για να διατηρείται νωπό το κηπευτικό χώμα, εξασφαλίζοντας με αυτόν το τρόπο οικονομία ποτίσματος και άριστη λειτουργία του κήπου. Το σύστημα Εκτατικού τύπου έχει μικρό συνολικό πάχος ξεκινώντας από 70 mm και βάρος 100 kg/m2.Το βάρος του συστήματος μπορεί να μειωθεί ακόμη περισσότερο αντικαθιστώντας το κηπευτικό χώμα με ειδικές σχεδιασμένες πλάκες πετροβάμβακα.

 

Σύστημα Εντατικού τύπου

Ένα σύστημα εντατικής φύτευσης έχει μεγάλη ανάγκη σε νερό. Στό εντατικό σύστημα το νερό αποθηκεύεται σε μία φυσική δεξαμενή νερού, μία ειδικά σχεδιασμένη πλάκα πετροβάμβακα και αποδίδεται στα φυτά με φυσικό τρόπο. Επιπλέον, αυτή η πλάκα αποτελεί ένα παραπάνω φίλτρο για τη διήθηση του κηπευτικού χώματος.

Οι δεξαμενές αποθήκευσης νερού τοποθετούνται επάνω από το πολυστρωματικό αποστργγιστικό φύλλο. Όταν οι δεξαμενές αποθήκευσης νερού κορεστούν, το πλεονάζον νερό αποχετεύεται μέσω του αποστραγγιστικού φύλλου προς τις υδροροές του δώματος. Το αποστραγγιστικό φύλλο εμποδίζει με αυτό τον τρόπο τη συσώρευση νερού στο στρώμα του κηπευτικού χώματος, κάτι το οποίο θα ήταν καταστροφικό για τα ριζικά συστήματα των φυτών.
Το αποστραγγιστικό φύλλο έχει μεγάλη αντοχή σε συμπίεση (>700 kPa) και είναι ανθεκτικό στις μεγάλες πιέσεις που επιβάλλει ένα σύστημα εντατικής φύτευσης. Η αντιριζική στεγανωτική μεμβράνη εγγυάται την προστασία της δομικής κατασκευής από την υγρασία και την επιθετική συμπεριφορά των ριζικών συστημάτων. Είναι ένα προϊόν πιστοποιημένο με CE και δοκιμασμένο πολλά χρόνια στην Ελληνική αγορά για την ποιότητα και την αντοχή του.

 

Συστήματα για «Σκληρό» τοπίο που συνδυάζεται με Εντατική φύτευση.

Για τη δημιουργία ενός σύνθετου τοπίου με χώρους για πεζούς ή τροχήλατα οχήματα προσφέρουμε τις πλέον αξιόπιστες λύσεις.

Η στεγάνωση του συστήματος αυτού γίνεται με ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη η οποία πρέπει να είναι αντιριζική στα σημεία που υπάρχει φύτευση.
Στις περιπτώσεις που το «σκληρό» τοπίο αποτελείται μόνο από κατασκευές για πεζούς (πεζοδρόμια, χώροι συνάθροισης κοινού), η αποστράγγιση του συστήματος γίνεται με πολυστρωματική αποστραγγιστική μεμβράνη η οποία εξασφαλίζει ταχεία αποστράγγιση του πλεονάζοντος νερού και προστατεύει την υποκείμενη στεγανωτική μεμβράνη από μηχανικές καταπονήσεις.
Οι αποστραγγιστικές μεμβράνες είναι όλες πολυστρωματικά φύλλα, τα οποία αποτελούνται από ένα αποσταγγιστικό πυρήνα πολυστυρενίου με κωνοειδείς προεξοχές ορισμένου πάχους και επικολλημένων αμφίπλευρα με επανασυγκλλούμενη κόλλα διαρκείας, δύο επικαλύψεων. Η άνω επικάλυψη συγκρατεί το υλικό που έπεται της αποστραγγιστικής μεμβράνης , το οποίο ανάλογα με την κατασκευή ( φύτευση, πεζόδρομος, αυτοκινητόδρομος) μπορεί να είναι χώμα, άμμος, κ.λ.π..Η κάτω επικάλυψη προσφέρει προστασία από μηχανικές καταπονήσεις στην υποκείμενη αποστραγγιστική μεμβράνη.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μεταξύ της αποστραγγιστικής μεμβράνης παρεμβάλλεται ένα επιπλέον φύλλο προστασίας της στεγανωτικής μεμβράνης, το οποίο προσφέρει επιπλέον προστασία από στατικά ή δυναμικά φορτία.
Χάρη στην εξαιρετική αποστραγγιστική ικανότητα των μεμβρανών που χρησιμοποιούμε δεν δημιουργούνται σημεία με λιμνάζοντα νερά και με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται φθορές στην επιφάνει των πεζόδρομων / αυτοκινητόδρομων κατά τη διάρκεια περιόδων παγετού.


Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να πάρετε άμεσα μια εκτίμηση κόστους.


Share