Η θερμοπρόσοψη σε κτίριο είναι το πλέον γνωστότερο σύστημα μόνωσης που εφαρμόζεται, και αποτελεί μια  εναλλακτική εφαρμογή της συμβατικής μόνωσης. Η κάλυψη του κτιρίου γίνεται με την τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών στους κατακόρυφους τοίχους, εξωτερικά του οικοδομήματος. Το κάθε κτίριο έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εφαρμογή μιας επιτυχημένης θερμοπρόσοψης, όπως είναι η ήδη υφισταμένη θερμομόνωση που προσφέρουν τα δομικά του στοιχεία ή την ενεργειακή μελέτη (αφορά τα νεόδμητα κτίσματα) καθώς και το κλίμα που επικρατεί στην εκάστοτε περιοχή.

Για να έχουμε θεαματικά  θερμομονωτικά αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση εφαρμογής της θερμοπρόσοψης θα πρέπει η όλη διαδικασία να εκτελεστεί από εξειδικευμένους και έμπειρους τεχνίτες, χρησιμοποιώντας πάντα ύψιστης ποιότητας μονωτικά υλικά. Η ορθή επιλογή υλικών θα προσφέρει στη μόνωση μεγάλη αντοχή στο χρόνο, τις καιρικές και θερμοκρασιακές μεταβολές, τις μηχανικές καταπονήσεις ή οποιαδήποτε άλλη επίδραση μπορεί να παρεμποδίσει την ομαλή λειτουργία της.

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος

 • Έξυπνη οικολογική επιλογή

Η θερμομόνωση με εξηλασμένη πολυστερίνη συμβάλλει οικολογικά στην οικονομία φυσικών πόρων, ενέργειας και μείωσης των αέριων εκπομπών ( CO2 ) που συμβάλουν στη δημιουργία του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Αυτό επιτυγχάνεται με μείωση των απωλειών θερμότητας του κτιρίου που εξασφαλίζεται κυρίως από τον χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του χρησιμοποιούμενου θερμομονωτικού υλικού. Απαντά επιπρόσθετα στις απαιτήσεις των καιρών για οικονομία φυσικών πόρων και σεβασμό προς το περιβάλλον.

 • Εξοικονόμηση ενέργειας

Πέρα από την εξάλειψη των θερμογέφυρων (σημεία όπου διακόπτεται το θερμομονωτικό υλικό) στα σημεία επαφής των δοκών και υποστυλωμάτων με τους τοίχους, εξασφαλίζεται και μείωση κατανάλωσης ρεύματος  έως και 60%  για θέρμανση ή δροσιά, αφού η θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων διατηρείται σταθερή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 • Εξοικονομεί ωφέλιμο χώρο

Δεν μειώνεται το εμβαδόν του εσωτερικού χώρου, εφόσον  η θερμομόνωση γίνεται εξωτερικά των τοιχίων.Προσφέρει ηχομόνωση και δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες άνεσης και ιδιωτικής ζωής μέσα στον χώρο.

 • Στεγανοποιεί άψογα τις προσόψεις

Η εξωτερική θερμομόνωση προστατεύει από την εξωτερική υγρασία, το νερό της βροχής, την εσωτερική υγρασία και καθιστά αδύνατη την υγροποίηση υδρατμών στο εσωτερικό του κτιρίου ή μέσα στον τοίχο. Έτσι λύνεται  ριζικά και το πρόβλημα ανάπτυξης μούχλας και μικροοργανισμών, προσφέροντας υψηλή διαπνοή στην όλη κατασκευή.

 • Ενισχύει την προστιθέμενη αξία σε κάθε νέα ή υφιστάμενη κατασκευή.

Η θερμοπρόσοψη αναβαθμίζει ενεργειακά το κτίριο, μειώνοντας σημαντικά την συνολική κατανάλωση του σε ενέργεια. Όσα κτίρια, κατα την ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ενεργειακής ταυτότητας δεν θα προσφέρονται για αγοραπωλησίες και μισθώσεις ενω η  αυξημένη ενεργειακά ταυτότητα τους θα αυξάνει την εμπορική και θα μειώνει την αντικειμενική αξία τους.

 • Ανακαίνιση και θερμομόνωση υφιστάμενων κτιρίων

Εφαρμόζοντας το σύστημα για εξωτερική θερμομόνωση ανακαινίζεται και αναβαθμίζεται εξωτερικά το κτίριο χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργία του κτιρίου (ισχύει για υπάρχουσες  κατασκευές).

 • Αποφυγή προβλημάτων στον εξωτερικό σοβά

Η αξεπέραστη ελαστικότητα και η ανθεκτικότητα των υλικών σε συνδυασμό με τις υψηλές αντοχές τους παρέχουν εγγύηση μέχρι και 10 έτη για εξωτερική θερμομόνωση, καθώς και προστασία από ρωγμές και σκασίματα, μειώνοντας τα έξοδα συντήρησης.

 • Προστατεύει το οικοδόμημα από τις θερμικές καταπονήσεις και τη συμπύκνωση υδρατμών.

Λόγω της θερμομονωτικής του ικανότητας και της πολύ χαμηλής υδατοπερατότητας, η θερμοπρόσοψη  προστατεύει  από θερμικές καταπονήσεις και συμπυκνώσεις υδρατμών, μειώνοντας δυναμικά τις θερμικές απώλειες.

 • Προσφέρει αρχιτεκτονική ελευθερία

Τα υλικά των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης διατίθενται σε μεγάλη γκάμα  αρχιτεκτονικών σχεδίων, χρωμάτων και τελικών υφών.

 • Ελάχιστο κόστος κατασκευής

Το κόστος κατασκευής αποσβένεται  μέσα σε πέντε έτη.

Τρόπος Εφαρμογής

 • Προσεκτικός καθαρισμός και ενδελεχής έλεγχος της επιφάνειας. Επίσης, επιπεδώνεται ο εξωτερικός τοίχος με ράμματα.
 • Τοποθέτηση   μαρμαροποδιών στα παράθυρα(εάν απαιτείται), καθώς θα πρέπει να προεξέχουν της τελικής επιφάνειας του συστήματος.
 • Έλεγχος της επιφάνειας με θερμοκάμερα για τον εντοπισμό εγκλωβισμένης υγρασίας και πλήρης απεγκλωβισμός.
 • Υγρομόνωση της επιφάνεια με ειδικά επαλειπτικά.
 • Διάστρωση κολλάς τσιμεντοειδούς βάσης.
 • Δημιουργία θερμομονωτικής στρώσης με τη τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών γραφιτούχας διογκωμένης  πολυστερίνης. Οι πλάκες αυτές είναι σημαντικό να διασταυρώνονται έτσι ώστε να μην συμπίπτουν οι κάθετες απολήξεις τους με τις κάθετες απολήξεις των θερμομονωτικών πλακών της από κάτω σειράς.
 • Επάλειψη με τσιμεντοειδές στεγανωτικό, ώστε να αποφευχθεί μελλοντικά εμφάνιση ανιούσας υγρασίας.
 • Τοποθέτηση  γωνιόκρανων και νεροσταλάκτων, ώστε να διαμορφωθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εφαρμοσθεί το ειδικό επίχρισμα.
 • Εφαρμογή αντι-αλκαλικού υαλοπλέγματος βάρους 160gr/m2, αποφεύγοντας να δημιουργηθούν ζάρες ή φούσκες.
 • Εφαρμογή εκτονούμενων βυσμάτων αγκύρωσης για την στήριξη της θερμομονωτικής στρώσης και του υαλοπλέγματος.
 • Εφαρμογή έγχρωμου χαλαζιακού σιλικονούχου ασταριού για τη προετοιμασία της επιφάνειας πριν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος.
 • Εφαρμογή του τελικού  ακρυλικού και συγχρόνως υγρομονωτικού επιχρίσματος. Για την τελική στρώση χρησιμοποιείται αδιάβροχος, έγχρωμος σιλικονούχος σοβάς, ο οποίος μπορεί να πάρει ειδική υφή ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις για το οικοδόμημα.

Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να πάρετε άμεσα μια εκτίμηση κόστους.


Share