Η θερμομόνωση με εξηλασμένη πολυστερίνη είναι η σύγχρονη απάντηση του οικολογικά συνειδητοποιημένου καταναλωτή στην οικονομία φυσικών πόρων, ενέργειας και μείωσης των αέριων εκπομπων ( CO2 ) που συμβάλουν στή δημιουργία του φαινόμενου του θερμοκηπίου.

Αυτό επιτυγχάνεται με μείωση των απωλειών θερμότητας του κτιρίου που εξασφαλίζεται κυρίως από τον χαμηλό συντελεστή θρμικής αγωγιμότητας του χρησιμοποιούμενου θερμομονωτικού υλικού, προσδίδοντας κέρδος και προστιθέμενη αξία σε κάθε νέα ή υφιστάμενη κατασκευή. Απαντά επιπρόσθετα στις απαιτήσεις των καιρών για οικονομία φυσικών πόρων και σεβασμό προς το περιβάλλον.

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος

 

  • Εξοικονόμηση ενέργειας
  • Εξοικονόμηση ωφέλιμου χώρου
  • Πλήρης στεγάνωση των προσόψεων
  • Προστατεύει το φέροντα οργανισμό από τις θερμικές καταπονήσεις και τη συμπύκνωση υδρατμών.
  • Αποφυγή ρηγματώσεων στον εξωτερικό σοβά
  • Ιδανικός τρόπος αναπαλαίωσης και θερμομόνωσης υφιστάμενων κτιρίων
  • Προσθέτει αξία στην περιουσία σας
  • Αρχιτεκτονική ελευθερία

 

Η MONOISO – ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ανταποκρινόμενη στις παραπάνω απαιτήσεις και εκμεταλευόμενη την τεχνογνωσία και εμπειρία τόσο στον χώρο της υγρομόνωσης όσο και στον χώρο της θερμομόνωσης εφαρμόζει υπεύθυνα, σύγχρονες πρωτοποριακές μεθόδους και υλικά φιλικά προς το περιβάλλον απαλλαγμένα από χλωροφθοράνθρακες.


Τα στάδια κατασκευής του συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης είναι τα ακόλουθα:

Τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού (εξηλασμένη πολυστερίνη) στον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου με τη χρήση της κατάλληλης για το σύστημα θερμοπρόσοψης συνδετικής κόλλας πρόσφυσης.

Τοποθέτηση κατάλληλων γωνιόκρανων σε όλες τις γωνίες του συστήματος. Στήριξη του θερμομονωτικού υλικού στον εξωτερικό τοίχο με τη χρήση βυσμάτων στερέωσης.

Εφαρμογή πλέγματος στήριξης σε όλη την επιφάνεια του θερμομονωτικού υλικού με τη χρήση ενισχυτικού επιχρίσματος.

Εφαρμογή σοβά τσιμεντοειδούς βάσης για τελικό επιχρίσμα σε όλη την επιφάνεια των εξωτερικών τοίχων με σκοπό την πλήρη στεγανοποίηση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

Share