Στην περίπτωση που προτείνεται  η ανεστραμμένη μόνωση είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η θερμομόνωση εγκαθίσταται πάνω από τη στεγανοποίηση. Παρόλο όμως που επιτυγχάνεται η απολυτή στεγάνωση του κτιρίου, η θερμομόνωση παραμένει  εκτεθειμένη στην υγρασία και της θερμοκρασιακές μεταβολές. Για αυτούς τους λογούς τα θερμομονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι είτε εξηλασμένη πολυστερίνη είτε διογκωμένη γραφιτούχα neopor με μεγάλες ενεργειακές αποδόσεις. Και τα δυο υλικά έχουν ελάχιστη απορροφητικότητα και δεν επιτρέπουν την εισχώρηση της υγρασίας στα κατωτέραστρώματα της μόνωσης.

Κύριο πλεονέκτημα για την επιλογή της συγκεκριμένης μόνωσης είναι η οικονομική της κατασκευή. Ως τελική επιφάνεια δίνεται η δυνατότητα επιλογής αναμεσά στο χαλίκι και το βιομηχανικόδάπεδο. Το χαλίκι είναι ιδανική και η πιο οικονομικήλύση για τις ταράτσες που υπάρχει μικρή επισκεψιμότητα, επιτρέποντας να γίνονται απαραίτητες εργασίες συντήρησης ή εγκαταστάσεις συσκευών. Αντίθετα  το βιομηχανικό δάπεδο προτείνεται λόγω της αντοχής του, όταν υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα.

 

Σημαντικές προϋποθέσεις για την εγκατάσταση της αντεστραμμένης μόνωσης:

 • Ύπαρξη περιμετρικού στηθαίου 20-30. περίπου
 • Τοποθέτηση των ηλιακών τουλάχιστον 20-25εκ. πάνω από την επιφάνεια του σκυροδέματος
 • Οι δεξαμενές νερού ή πετρελαίου να έχουν τουλάχιστον 40εκ.απόστασή πάνω από την επιφάνεια του σκυροδέματος.

 

 

Τρόπος Εφαρμογής:

 • Ιδιαίτερα καλός και προσεκτικός καθαρισμός του υποστρώματος, καθώς και αποκατάσταση όλων των ετοιμόρροπων τμημάτων .
 • Κατασκευή ρύσεων(εάν δεν προϋπάρχουν). Η κατασκευή τους γίνεται με ελαφρύ-σκυρόδεμα ώστε να μην υπάρχουν λιμνάζοντα νερά.
 • Επικάλυψη ολόκληρης της επιφάνειας με ειδικό ασφαλτικό βερνίκι ArexolLac (βενζινόπισσα).
 • Συγκόλληση των ασφαλτοπάνων με φλόγιστροπάνω στην επιφάνεια της ταράτσας. Προτείνεται Asphaldien 5 Kg ή Hermesdien 6 Kg.
 • Τοποθέτηση ειδικών ασφαλτοπάνων σε ευαίσθητα σημεία ,όπως ηλιακούς ,υδρορροές, δεξαμενές, σωλήνες κα.
 • Επιπρόσθετη ενίσχυση των ενώσεων που δημιουργούνται από τα ασφαλτόπανα καθώς  και των  δύσκολων σημείων με ασφαλτική μαστίχη ή ασφαλτο-πολυουρεθανική μαστίχη Hyperdesmo.
 • Τοποθέτηση γεωυφάσματος 150 gr/m2.
 • Τοποθέτηση μονωτικού υλικού εξηλασμένης πολυστερίνης, υψηλής σε πυκνότητας με ελάχιστο πάχος 5 cm. Προτείνεται Dow.
 • Τοποθέτηση και δεύτερης στρώσης γεωυφάσματος 300 gr/m2.
 • Τοποθέτηση χαλικιού ή βιομηχανικού δαπέδου.
 • Προαιρετικά και ανάλογα με το εκάστοτε οικοδόμημα ,προτείνεται και η εγκατάσταση ειδικής λάμας για επιπλέον στήριξητων ασφαλτοπάνων.

 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

 

 • Απεριόριστη χρήση της ταράτσας.
 • Υψηλός βαθμός θερμομονωτικής απόδοσης (αφρομπετόν & πολυστερίνη).
 • Μεγάλο πάχος στεγανοποίησης τουλάχιστον 3,5mm (ασφαλτόπανο) σε σύγκριση με οποιοδήποτε στεγανωτικό αλιφατικής βάσης (ακρυλικά, πολυουρεθανικά, τσιμεντοειδή) με τα οποία το πάχος της στεγανοποίησης δεν ξεπερνά το 1,0mm.
 • Προστασία, που αγγίζει το 100%, της υπάρχουσας στεγανοποίησης από τη γήρανση και τις καιρικέςκαταπονήσεις.
 • Εύκολη και ανεμπόδιστητοποθέτηση κατασκευών στην ταράτσα όπως φωτοβολταϊκά, ηλιακούς κ.α.Βασικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μόνωσης είναι η ελαχιστοποίηση κινδύνου να τρυπηθεί η στεγανοποίηση, εφόσον διάτρηση υποστρώματος έως και 10εκ.
 • Εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση της ανεστραμμένης μόνωσης σε περίπτωση κατασκευής νέου ορόφου στο ήδη υπάρχων οικοδόμημα.

 

Share