Οι ασφαλτικές μεμβράνες (ασφαλτόπανα) αποτελούν το βασικότερο συστατικό  στεγανοποίησης εξωτερικών επιφανειών. Είναι εκείνο το υλικό που επιτυχαίνει άριστα αποτελέσματα στεγάνωσης σε συνδυασμό πάντα με τη σωστή και μελετημένη εφαρμογή του από έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργείο. Πρώτη ύλη κατασκευής ενός ασφαλτόπανου είναι η άσφαλτος και, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε οικοδομήματος, παράγονται και χρησιμοποιούνται δυο ειδών ασφαλτόπανα:

 • από οξειδωμένη άσφαλτο και
 • από τροποποιημένη άσφαλτο.

 

Οξειδωμένη άσφαλτος

 

Η οξειδωμένη άσφαλτος (OXY), παρότι είναι ιδιαίτερα  ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες, εμφανίζει αρκετά προβλήματα με την πάροδο του χρόνου. Βασικά μειονεκτήματά της είναι ευαισθησία στην υπεριώδη ακτινοβολία, η μικρή αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες και η μικρή διάρκεια ζωής λόγω της σύστασης των υλικών του μείγματος.

Επομένως δεν συνιστάται η εφαρμογή ασφαλτόπανων οξειδωμένης ασφάλτου, εάν η στεγανοποίηση είναι το τελευταίο στάδιο της μόνωσης.

 

Τροποποιημένη άσφαλτος

 

Η τροποποιημένη άσφαλτος, σε αντίθεση με την οξειδωμένη, εμποδίζει αποτελεσματικά την εισχώρηση του νερού. Ωστόσο χρειάζεται ειδική επεξεργασία για να αντέχει τις θερμοκρασιακές μεταβολές και στις καταπονήσεις του χρόνου, καθώς και να διατηρεί την ελαστικότητά της ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Χωρίζεται σε δύο τύπους:

 

 • Πλαστομερής: Περιέχει πολυμερή τύπου APP (άτακτο προλυπροπυλαίνιο), που καθιστούν την μεμβράνη πιο πλαστική.
 • Ελαστομερής: Περιέχει πολυμερή τύπου SBS (στυρένιο – βουταδιένιο – στυρένιο) που αυξάνουν την ελαστικότητα της.

 

Βασικές προϋποθέσεις για τη χρήση μεμβρανών:

Κατά την κατασκευή των μονώσεων θα πρέπει να εφαρμοστούν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές σχετικά με τα υλικά και την χρήση τους , το περιβάλλον και της χρονικές αποστάσεις μεταξύ των διαδοχικών σταδίων  των εργασιών. Επιπλέον αναγκαία είναι και η απόλυτη  τήρηση των κανόνων για τη σωστή εφαρμογή τους, ενώ παράλληλα θα πρέπει ληφθούν όλοι οι απαραίτητοι κανόνες προστασίας συμφώνα με τους κανόνες της τεχνικής επιστήμης .

Αρχικά κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία δύο στρώσεων ασφαλτικών μεμβρανών για μια επιτυχημένη υγρομόνωση. Στατιστικά έχει παρατηρηθεί ότι οι μονές στρώσεις παρουσιάζουν σχεδόν διπλάσιο ποσοστό τραυματισμών από αυτές των διπλών στρώσεων 68% έναντι 32%

Οι κύριες αιτίες των προβλημάτων είναι:

 • Λανθασμένη επιλογή των υλικών λόγου της μελέτης ή του οικονομικού κόστους.
 • Οικονομικές μεμβράνες σε συνδυασμό με κακής ποιότητας στεγανωτικά υλικά, σε χαμηλή χημική σύσταση των προσμικτών στον φορέας τους , στον οπλισμό , στο πάχους , στην τελική επιφάνεια κλπ.
 • Επειδή η εφαρμογή των ασφαλτικών μεμβρανών είναι σημαντική εργασία, κυρίως στα συστήματα με μονή στρώση δεν επιτρέπεται η εφαρμογή τους να γίνεται από συνεργεία που δεν  είναι αριστα  καταρτισμένα στις βασικές τεχνικές τοποθέτησης ασφαλτικών  ρολών.
 • Το προσδόκιμο ζωής ενός στεγνωτικού συστήματος εξαρτάται άμεσα από την επιλογή των κατάλληλων ασφαλτικών μεμβρανών ιδιαίτερα όταν αυτές είναι εκτεθειμένες σε θερμοκρασιακές μεταβολές και στη υπεριώδη ακτινοβολία, οπού οι αντοχές τους δοκιμάζονται συνεχώς.
 • Η γήρανση οφείλεται  και στην παρουσία ορισμένων μικροοργανισμών που έχουν την δυνατότητα να αποσαθρώσουν την πρώτη ύλη των φορέων.

 

Ελαττωματική μόνωση  δεν σημαίνει μόνο το επιπλέον κόστος ίσως για την αντικατάσταση αλλά και η αναπόφευκτη φθορά του κτιρίου.

 

 

Τοποθέτηση

 

1.Τοποθέτηση ασφαλτόπανων.

Οι μεμβράνες πρέπει να επικαλύπτουν η μιά την άλλη. Το σημείο εκκίνησης είναι οι υδρορροές ή  το χαμηλότερο σημείο της  ένωσης διαφορετικών δωμάτων.

2. Επικαλύψεις  πλευράς με πλευρά και αρχής με τέλος των ρολών

3. Εφαρμογή με πλήρη επικόλληση.
Κατά την εφαρμογή, το ασφαλτόπανο θερμαίνεται ταυτόχρονα σε όλο το μήκος του. Το φύλλο μεμβράνης που έχει ήδη τοποθετηθεί πρέπει να εκτεθεί άμεσα στη φλόγα στην περιοχή της επικάλυψης.

4.Κόψιμο γωνίας ρολού
Κόψιμο γωνίας του ρολού στις γωνίες που μονώνουμε στο σημείο σύνδεσης του τέλους του με την αρχή του επόμενου ρολού, ώστε να αποφύγουμε τοπικά την δημιουργία εξογκωμάτων.

5. Επικάλυψη με διπλή στρώση 
Το δεύτερο στρώμα τοποθετείται ακριβώς επάνω στις ραφές της από κάτω μεμβράνης και να επικολληθεί σε αυτήν σε όλη την επιφάνεια. Έτσι μειώνεται σε σημαντικό ποσοστό η εισροή υγρασίας στο εσωτερικό του.

6. Επικάλυψη πλευράς με πλευρά και αρχής με τέλος των ρολών με επικάλυψη ψηφίδας.

 

Η σωστή τοποθέτηση των ασφαλτόπανων είναι σημαντική για την επιτυχημένη προστασία δωμάτων και στεγών.

 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ PVC

 

H συνθετική στεγανωτική μεμβράνη από PVC παράγεται με υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες και περιέχει ίνες υάλου. Είναι απολύτως συμβατή με τα υπόλοιπα δομικά υλικά και γι αυτό αποτελεί και μια από τις καλύτερες λύσεις για μακροχρόνιο αποτέλεσμα στη στεγανοποίηση ταρατσών και δωμάτων. Μάλιστα πολλά συστήματα στεγανοποίησης έχουν ως βασικό συστατικό τους την εν λόγω πολυμερή μεμβράνη.

 

Η μεμβράνη PVC παράγεται με την μέθοδο της εξήλασης, κι εκτός από το PVC προστίθενται ρητίνες, πλαστικοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές καθώς και άλλα προκειμένου να διαθέτει τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται, όπως και σε κάθε άλλο τύπο μεμβράνης. Η παραγωγή της γίνεται με τη signallayer δηλαδή διπλό χρωματισμό στο άνω και κάτω μέρος τους για να  εντοπιστούν γρήγορα και απλά τυχόν σφάλματα κατά την στεγανοποίηση.

 

Η όπλισή τους μπορεί να είναι τριών ειδών:

 • Ίνες υάλου ενσωματωμένες στο μείγμα κατά τη κατασκευή τους
 • Fiberglass
 • Πολυεστερικό πλέγμα

 

Τα φύλλα των μεμβρανών τοποθετούνται ελεύθερα ή στερεώνονται μηχανικά όταν αυτό απαιτείται επικαλυπτόμενα πάντα κατά 10 cm. Οι συγκολλήσεις των ραφών των επικαλύψεων γίνονται με συγκόλληση των φύλλων  χρησιμοποιώντας μηχάνημα θερμού αέρα και όχι με φλόγιστρο προπανίου. Γι αυτό επηρεάζεται σε πολύ μικρό βαθμό από τις καιρικές συνθήκες εξασφαλίζοντας την επιτυχία των εργασιών στεγανοποίησης με μεμβράνες PVC και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες.

 

 

Χαρακτηριστικά

 • Αντοχή σε μικροβιολογικές συμπεριφορές.
 • Εύκολη μεταχείριση και ικανότητα θερμοκόλλησης.
 • Υψηλή βιομηχανική αντοχή.
 • Εξαιρετική ευελιξία σε χαμηλές θερμοκρασίες.
 • Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές μεταβολές.
 • Υψηλή διαπερατότητα υδρατμών.
 • Ανθεκτικότητα στη φωτιά.
 • Ιδανικά για κάθε τύπο στεγανοποίησης (ταρατσών και δωμάτων, ταρατσών ή δωμάτων με τσιμεντοκονία, φυτεμένου δώματος κα.)

Share