Η στεγανοποίηση πισίνας είναι μια εργασία με υψηλές απαιτήσεις, εφόσον η επαφή με το νερό είναι δεδομένη και συνεχής. Η στεγάνωσηπρέπει να είναι ολοκληρωτική, προκειμένου να μην προκληθούν   προβλήματα από πιθανή διαρροή του νερού. Η υδροστατική πίεση που προκαλεί ο αυξημένος όγκος νερού, απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές να εφαρμοστούν, που θα εντείνουν την ανθεκτικότητα της κατασκευής. Η σωστή στεγανοποίηση των κατασκευών αυτών είναι σημαντική και αναγκαία λόγω της εξοικονόμησης του νερού, οι απώλειες του οποίου αποτελούν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Επίσης μπορούν να δημιουργηθούν και έτερα προβλήματα εξαιτίας της διαρροής νερού και στα υπόλοιπα τμήματα της οικοδομής. Επιπρόσθετο πρόβλημα μπορεί να προκαλέσουν και οι καιρικές μεταβολές, κατά τις οποίες παρατηρούνται έντονες συστολές και διαστολές.

Συνεπώς απαιτείται η χρησιμοποίηση  υλικών υψηλής ποιότητας και κυρίως η διαχείριση τους να γίνει από έμπειρους τεχνίτες με ισχυρή εγγυητική κάλυψη.

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία στεγανοποίησης, είναι αναγκαία  η πλήρη αποκατάσταση των ελαττωματικών μερών του σκυροδέματος με ειδικά διογκωτικά τσιμέντα. Οι αρμοί εργασίας μεταξύ δαπέδου και τοιχίων καθώς και οι αρμοί που τυχόν δημιουργούνται όταν η σκυροδέτηση των τοιχίων γίνει τμηματικά, πρέπει να διευρυνθούν και να σφραγιστούν. Επίσης στα «ευαίσθητα σημεία» της πισίνας, όπως είναι για παράδειγμα οι σωλήνες, τα φωτιστικά, skimmer η άλλα εξαρτήματα πού χρησιμοποιούνται , πρέπει να γίνεται ειδική στεγανοποίηση με σφραγιστικά διογκωτικά τσιμέντα.

Η στεγανοποίηση μπορεί να γίνει με μεμβράνες σε παλιές πισίνες που έχουν προβλήματα διαρροών ή προβλήματα υπερστατικά λόγω της θέσης της πισίνας σε δώματα κτιρίων. Στη περίπτωση αυτή είναι αδύνατη η επικάλυψη τους με πλακάκια σαν τελική επιφάνεια.Αντιθέτως, σε νεόδμητεςπισίνες, στην τελική επιφάνεια, μπορεί να επιλεγεί ειδική βαφή για πισίνες ή πλακίδια.

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

 1. Εντατικός καθαρισμός της επιφάνειας από υπολείμματα λαδιών ξυλοτύπων, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ.
 2. Αποκοπή όλων των προεξεχόντων τμημάτων των φουρκετών έως την επιφάνεια των τοιχωμάτων.
 3. Προσθήκη ισχυρής, στεγανής στρώσης «λασπώματος» (συνδυασμός τσιμέντου με άμμου, 1 : 2,5) με την προσθήκη του στεγανωτικού. Στις κατακόρυφες επιφάνειες, ενισχύεται η πρόσφυση της τσιμεντοκονίας με την εφαρμογή στρώσης «πεταχτού», σε συνδυασμό  με  οικοδομική ρητίνη.
 4. Στον πυθμένα της πισίνας, μεγιστοποιείται η πρόσφυση της τσιμεντοκονίας με την εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης, ενισχυμένης με οικοδομική ρητίνη.
 5. Εφαρμογή του λασπώματος με την βοήθεια οδηγών σε πάχος 2-3 cm.
 6. Εφαρμογή ισχυρής, στεγανής, τελικής στρώσης τριφτής τσιμεντοκονίας, πάχους 5-10mm, με χρήση ψιλής άμμου (τσιμέντο : άμμος = 1 : 2) με την προσθήκη στεγανωτικού.
 7. Στη συμβολή τοιχωμάτων-δαπέδου της πισίνας και των τοιχωμάτων μεταξύ τους συνιστάται, κατά την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας, να διαμορφώνεται μια ομαλή κοιλότητα, ώστε να διευκολυνθεί μετέπειτα η επάλειψη των εποξειδικών συστημάτων.

Αστάρωμα και βαφή με το εποξειδικό χρώμα

Το επόμενο βήμα  για την στεγάνωση της πισίνας γίνεται μετά το πέρας τουλάχιστον 28 ημέρων. Αυτό συμβαίνει διότι χρειάζεται ένα μικρό χρονικό διάστημα για να στεγνώσουν τα υλικά και να διαμορφώσουν μια σκληρή  και ομοιόμορφη βάση, πάνω στην οποία θα μπορέσουν να σταθούν οι υπόλοιπες στρώσεις. Στη συνέχεια γίνονται οι παρακάτω ενέργειες:

 1. Τυχόν ρωγμές ή κενά στοκάρονται με την ειδική πάστα
 1. Ακολουθεί η βαφή της πισίνας με το εποξειδικό χρώμα αφού όμως έχει περάσει τουλάχιστον ένα 24ωρο από το αστάρωμα.
 2. Το υλικό εφαρμόζεται με ρολό ή ψεκασμό σε δύο τουλάχιστον στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη μέσα στο επόμενο 24ωρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στη σωστή τοποθέτηση των προσθέτων στοιχείων της πισίνας, όπως φώτα, στόμια εισόδου και εξόδου νερού, στόμια καθαρισμού κλπ., διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στη στεγάνωση.
 • Κατά τους θερινούς μήνες, ο χρόνος κατεργασίας των εποξειδικών συστημάτων μειώνεται.
 • Οι επιφάνειες των εποξειδικών στρώσεων πρέπει, μετά την εφαρμογή τους, να προστατεύονται για περίπου 4-6 ώρες από την υγρασία και τους ρίπους. Αυτό μπορεί να επιφέρει διαταραχές κατά τη σκλήρυνση. Αποχρωματισμένες ή κολλώδεις στρώσεις σε τμήματα επιφανειών πρέπει πρώτα να απομακρύνονται με τρίψιμο ή φρεζάρισμα και μετά οι επιφάνειες αυτές να επιστρώνονται εκ νέου.
 • Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν τα χρονικά όρια για τη σωστή κατασκευή της στεγάνωσης, θα πρέπει να επιστρωθούν εκ νέου, η παλιά επιφάνεια να καθαριστεί σχολαστικά  και να τριφτεί καθολικά. Στη συνέχεια εφαρμόζεται η καινούρια επίστρωση.

 

Share