Η στεγανοποίηση του φρεατίου του ανελκυστήρα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία που απαιτεί πολλές συγκεκριμένες διεργασίες σε ελάχιστο χώρο. Για αυτό το λόγο απαιτείται και η χρήση εξελιγμένων συστημάτων στέγανωσης.

Η στεγανοποίηση του φρεατίου είναι μια απαραίτητη διαδικασία, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα  που συνήθως προκαλούνται από την ακατάσχετη εισροή  νερού. Η σωστή στεγανοποίηση των κατασκευών αυτών έχει ως αποτέλεσμα την προστασία   των μεταλλικών τμημάτων και των ηλεκτρολογικών μερών  του ανελκυστήρα και την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων του συστήματος που μπορεί να προκληθούν από τυχόν διαρροές νερού.

Δεδομένου ότι το δυσκολότερο τμήμα της στεγανοποίησης μιας οικοδομής είναι συνήθως τα φρεάτια των ανελκυστήρων, η στεγανοποίησή τους πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία και απαιτεί τη σοβαρή σκυροδέτηση του δαπέδου με οπλισμένο σκυρόδεμα και όχι με απλό γκρο μπετό.

Η δυσκολία του όλου εγχειρήματος έγκειται στο γεγονός ότι τα φρεάτια βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο της οικοδομής (κάτω από την επιφάνεια του δαπέδου του υπογείου). Φυσικό επόμενο είναι να  καταλήγουν εκεί όλα τα νερά που τυχόν έρχονται σε επαφή με την υπάρχουσα οικοδομή, εφόσον και τα μεταλλικά μέρη του ανελκυστήρα στερεώνονται στα τοιχία και στο δάπεδο δημιουργώντας πιθανά σημεία διαρροής.

Η στεγανοποίηση γίνεται με  του με χρήση ταχύπηκτων τσιμεντοειδών στεγανωτικών κονιαμάτων και ταυτόχρονος κονιαμάτων χημικής δράσης ανάπτυξης κρυστάλλων στην εσωτερική πλευρά του φρεατίου από εξειδικευμένα συνεργεία και με υλικά υψηλής ποιότητας. Προηγουμένως όμως είναι απαραίτητη η πλήρη αποκατάσταση τυχόν ελαττωματικών τμημάτων του σκυροδέματος με επισκευαστικά υλικά σταθερού όγκου. Οι αρμοί που βρίσκονται μεταξύ δαπέδου και τοιχίων καθώς και οι αρμοί που τυχόν δημιουργούνται κατά την σκυροδέτηση των τοιχίων, πρέπει να διευρυνθούν και να σφραγιστούν με ειδικά διογκωτικά τσιμέντα.

Σε τέτοιες εφαρμογές πρέπει να υπάρχει το περιθώριο για την δημιουργία νέου στεγανού πατώματος 10 εκατοστών τουλάχιστον εντός του φρεατίου, και μάλιστα  η αντοχή του δαπέδου πρέπει να εξασφαλισθεί με οπλισμένο σκυρόδεμα.

Διαδικασία  εφαρμογής:

  1. Προσεκτικός καθαρισμός του φρεατίου περιμετρικά.
  2. Αποξήλωση του σοβά  μέχρι εμφανίσεως του σκυροδέματος
  3. Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας
  4. Πλήρης έλεγχος του σκυροδέματος με θερμοκάμερα για ξεχασμένους ξυλότοπους και εγκλωβισμένης υγρασίας. Στην συνεχεία γίνεται επισκευή του, οπού και εάν απαιτείται.
  5. Εφαρμογή στεγανωτικών τσιμεντοειδούς βάσεως τύπου Vandex.

Το Vandex Super θεωρείται ως ένα υψηλών απαιτήσεων διεισδυτικό τσιμεντοειδές στεγανωτικό υλικό,  που χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση και προστασία του σκυροδέματος σε βάθος. Προκειται για ένα  μίγμα ταχύπηκτου τσιμένου Portland γκρίζου χρώματος, χαλαζιακής άμμου με αυστηρά καθορισμένη κοκκομετρική διαβάθμιση, και ειδικών ανοργάνων χημικών ενώσεων.

Όταν το Vandex Super εφαρμόζεται στην επιφάνεια του σκυροδέματος, οι ανόργανες χημικές ενώσεις που διαθέτει σε συνδυασμό με τα συστατικά του σκυροδέματος  σχηματίζουν αδιάλυτες κρυσταλλικές ενώσεις, οι οποίες  φράσσουν τους πόρους του σκυροδέματος καθώς και μικρές ρωγμές αποτρέποντας τη διείσδυση του νερού (ακόμα και υπό πίεση). Παρόλα  αυτά η στρώση αυτή του Vandex Super επιτρέπει στο σκυρόδεμα να «αναπνέει».

Share