Η στεγανοποίηση χώρων, οι οποίοι κατασκευάζονται αποκλειστικά για να φιλοξενήσουν  φυτά και χώμα, αποτελεί από μόνο του ένα ήδη δύσκολο εγχείρημα. Ένα σφάλμα στη κατασκευή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη τη στεγάνωση, με αποτέλεσμα την άμεση απομάκρυνση φυτών και χώματος και εν συνεχεία την εκ νέου κατασκευή της μόνωσης. Γι αυτό κρίνεται αναγκαίο η στεγάνωση να πραγματοποιηθεί από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς χρησιμοποιώντας πάντα  κατάλληλα και υψηλής ποιότητας υλικά.

Επιπλέον πρόβλημα μπορούν να προκαλέσουν τα οξέα που απελευθερώνονται από τις ρίζες των φυτών κατά την ανάπτυξη τους, καταστρέφοντας έτσι τα επικαλυπτικά στρώματα στεγάνωσης όπως ασφαλτόπανα, πίσσα, τσιμεντοειδή κτλ.

Μία αποτυχημένη στεγανοποίηση μπορεί να σημαίνει διαρροή νερού είτε μέσα από το ταβάνι ενός υπογείου είτε μέσα από τους τοίχους μιας βεράντας είτε μέσα από το ταβάνι του τελευταίου ορόφου ενός οικοδομήματος. Η διείσδυση των υδάτων και της υγρασίας  στα δοµικά υλικά προκαλεί μεγάλες φθορές όπως:

• Διάβρωση και αποσάθρωση των υλικών
• Χηµική διάβρωση και οξείδωση του σιδηρού μέρους του σκυροδέματος
• Δημιουργία χλωρίδας, λειχήνων και μυκήτων
• Κινήσεις στη μάζα των υλικών

Σε περιπτώσεις που προϋπάρχει ζαρντινιέρα ή παρτέρι, στις οποίες παρουσιάζονται πρόβλημα στεγανότητας, πρέπει υποχρεωτικά να αδειαστεί το χώμα και να γίνει στεγανοποίηση από μέσα. Αν είναι επισκέψιμες, τότε το πρόβλημα είναι πιο απλό και η λύση του αρκετά πιο εύκολη.

Και πάλι πρέπει να επισημανθεί η αναγκαιότητα μιας αποτελεσματικής στεγάνωσης σε κατασκευές, όπως είναι οι ζαρντινιέρες, στις οποίες η επαφή τους με το νερό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τους. Μόνο έτσι οι κατασκευές αυτές γίνονται  βιώσιμες αλλά και αξιοποιήσιμες.

Η στεγάνωση των ζαρντινιέρων είναι σημαντική και θα πρέπει:
• Να αντιμετωπίζει δυναμικά την υγρασία ή το νερό από το ποτισμα.
• Να έχει αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, αξιοπιστία, ελαστικότητα, καλή πρόσφυση και διάρκεια στο χρόνο, ιδιαίτερα λόγω της δύσκολης προσβασιμότητας της και της συνεχής επαφής της µε το έδαφος.

Απαραίτητο συστατικό  για την στεγάνωση ζαρντινιέρων αποτελεί το στεγανωτικό πολυουρεθανικής βάσεως που προορίζεται για γενική χρήση, το οποίο επαλειφόµενο στις επιφάνεια, σχηματίζει ελαστική υδρόφοβη  μεμβράνη, µε άριστη προσαρμογή σε όλη την επιφάνεια µε εξαιρετική αντοχή. Έχει δυνατότητα να εφαρμοστεί σε µεγάλο πάχος χωρίς αραίωση τόσο σε οριζόντιες, όσο και σε κάθετες επιφάνειες.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

  1. Δημιουργία υδρορροών, για να φεύγουν τα νερά. Για το σκοπό αυτό πρέπει να κατασκευαστεί χυτή αυτοεπιπεδούμενη τσιμεντοκονία ρύσεων
  2. Προσεκτικός και εντατικός καθαρισμός επιφάνειας
  3. Διάστρωση και επικόλληση της  πρώτης στεγανωτικής μεμβράνης. Συνήθως χρησιμοποιείται μεμβράνη τύπου ESHADURO βάρους 4kg/m2 .
  4. Τοποθέτηση  και επικόλληση της δεύτερης στεγανωτικής μεμβράνης  ESHAGUMANTIROOT.
  5. Διάστρωση και επικόλληση αποστραγγιστικής με μεμβράνης Nophadrain. Η μεμβράνη Nophadrain είναι σύνθετο αποστραγγιστικό φύλλο από υψηλής αντοχής πολυστυρένιο (HIPS).

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Οι αποστραγγιστικές μεμβράνες ND είναι ειδικά κατασκευασμένες από διάτρητο φύλλο πολυστερίνης με κωνοειδείς προεξοχές ύψους 11 mm, και επικολλημένων αμφίπλευρα, με επανασυγκολλούμενη κόλλα διαρκείας, δύο μη υφαντών γεωϋφασμάτων από ίνες πολυπροπυλενίου.

Ο κωνοειδής πυρήνας τους είναι διάτρητος έτσι ώστε, αφ’ ενός μεν να αποστραγγίζει τα πλεονάζοντα νερά του ποτίσματος του κήπου, αφ’ ετέρου να συγκρατεί εντός των κώνων σημαντική ποσότητα νερού για την απαιτούμενη υγρασία του κηπευτικού χώματος, με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει οικονομία στο πότισμα και άριστη λειτουργία του κήπου. Η ύψιστη αντοχή του υλικού σε κατάσταση συμπίεσης αγγίζει τα 700 kN/m2, ενώ αποθηκεύει έως 1.6 kg/m2 ποσότητα σε νερό.

Share