Η μεμβράνη RAVAPROOF είναι ελαστομερούς βάσεως, φέρει πολυεστερικό εσωτερικό οπλισμό και είναι επικαλυμμένη από την άνω πλευρά με ορυκτές ψηφίδες λευκού χρώματος, ενώ από την κάτω με ειδικό φιλμ πολυαιθυλενίου. Η ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη βάσει σχετικών πιστοποιητικών παρουσιάζει τις παρακάτω τεχνικές ιδιότητες:

 • Κατασκευή από τροποποιημένη άσφαλτο με υψηλό ποσοστό ελαστομερών πολυμερών SBS
 • Εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης, ελαστικότητας και εξαιρετικής ευκαμψίας
 • Αντοχή σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.
 • Η μεμβράνη RAVAPROOF πρέπει να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως που προκαλεί μια διαδικασία πρόωρης γήρανσης, εξαιτίας των χημικών ιδιοτήτων του θερμοπλαστικού καουτσούκ.

Διαδικασία εφαρμογής:

 1. Καθαρισμός επιφάνειας, απομάκρυνση σαθρών και χαλαρών τμημάτων.
 2. Έλεγχος και επισκευή όλων των υδρορροών από υδραυλικό – υπεύθυνο εργολάβο.
 3. Πλήρης θερμογραφικός έλεγχος με θερμοκάμερα για τον εντοπισμό εγκλωβισμένης υγρασίας και απεγκλωβισμός της
 4. Τοποθέτηση εξαερισμών. Ο εξαερισμός είναι ένα ειδικό τεμάχιο, το οποίο αποτελείται από έναν σωλήνα Φ100 και το κάτω του άκρο, έχει μυτερές εξοχές και βυθίζεται μέσα στην θερμομόνωση. Στο επανω μερος, καλύπτεται με ειδική υποδοχή, ώστε να  μην μπορούν να εισέλθουν φύλλα, όμβρια κλπ. Σκοπός του είναι η εκτόνωση της ήδη εγκατεστημένης υγρασίας και η εξάτμιση εγκλεισμένων υδρατμών, που ενδέχεται να υπάρχουν. Η συγκεκριμένη βυθιζόμενη κατασκευή γίνεται από ειδικό συνεργείο και τοποθετείται στα ψηλότερα σημεία της μόνωσης (κορφιάδες). Ο αριθμός των εξαεριστικών εξαρτάται από το εμβαδόν την επιφάνειας αλλά και την κατάσταση του υποστρώματος. (Η τοποθέτησή τους αναφέρονται μέσα στην Τεχνική Προδιαγραφή: ΕΛΟΤ ΤΠ: 1501-03-06-01-01:2009. )
 5. Επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτόκολλα προδιαγραφής ASTMD – 132 TypeIII με την χρήση φλόγιστρου προπανίου.
 6. Διάστρωση και επικόλληση εν ψυχρώ δια απλής συμπιέσεως της στεγανωτικής και συγχρόνως εξαεριστικής  στρώσης τύπου ΕSHAVENT, σε σχήμα σταυρού περιμετρικά εξαερισμών.
 7. Διάστρωση και επικόλληση της στεγανωτικής μεμβράνης τύπου ESHADURO βάρους 4kg/m2 στα σημεία που παρατηρείται έντονη καταπόνηση και στα σημεία των κατακόρυφων στηθαίων.
 8. Σφράγιση ευπαθών σημείων όπως είναι οι υδρορροές πριν την εργασία της κυρίως στεγανοποίησης, στις οποίες τοποθετούνται ειδικά τεμάχια τα οποία φτιάχνουμε από τις ασφαλτικές μεμβράνες.
 9. Δημιουργία ειδικών τεμαχίων ασφαλτικής μεμβράνης και τοποθέτηση σε βάθος 6-7εκ. περίπου μέσα στις υδρορροές.
 10. Επικόλληση πρόσθετων κομματιών ασφαλτικής μεμβράνης στα κάθετα στοιχεία της ταράτσας διαμέτρου μεγαλύτερη των 50mm στα υπόλοιπα εφαρμόζεται ακρυλική σφραγιστική μαστίχη.
 11. Διάστρωση και επικόλληση ασφαλτικής μεμβράνης με την ακόλουθη διαδικασία:
 12. Διάστρωση και επικόλληση  της στεγανωτικής μεμβράνης τύπου RAVAPROOF βάρους 5kg/m2 .Η αλληλοεπικάλυψη των στεγανωτικών φύλλων της ελαστομερούς μεμβράνης θα γίνεται κατά 10cm και η συγκόλληση της μεμβράνης με το υπόστρωμα επιτυγχάνεται με χρήση φλόγιστρου προπανίου, όπου η θερμοκρασία συγκολλήσεως είναι τέτοια, ώστε στο άκρο της αλληλοεπικάλυψης της μεμβράνης να εμφανίζεται μόνο συντηγμένο υλικό.

 

Οι κατά πλάτος του ρολού επικαλύψεις (πλάτος περίπου 15cm), δεν πρέπει να συμπίπτουν ώστε να εμφανίζονται τέσσερις γωνιές στο ίδιο σημείο. Για τον λόγο αυτό  η κάθε σειρά ξεκινά με εναλλαγή διαφορετικού μήκους μεμβράνης.

Share